Hem

Välkommen till

Skärlinge Samfällighetsförening

Skärlinge by ligger på Lisö, i Stockholms sydvästra skärgård. Inbäddad i härlig skärgårdsgrönska och smekt av den böljande Östersjön.

 

Det här är Skärlinge Samfällighetsförenings officiella hemsida. Här kan du hitta nyttig information om hur det fungerar i byn, samt information om olika aktiviteter.

 

Aktuellt

 

(2017-06-26)

Vacuumläckage på slingan som betjänas av tank station 3. Det berör del av Katfot-, Mandelblom, Ängsviol-, Smörblomme- och Videvägen. Vi kommer att åtgärda detta snarast möjligt, men kan inte ge någon tidplan för detta.

 

(2017-06-26)

Vattnet i byn, arbete pågår med kontrol av pumpen vid källan. Pumpkapaciteten är reducerat.

Vattenförbrukningen har normaliserats, efter att vi kunde lokalisera en läcka.

Vi bedömer däför att vattnet inte behöver stängas av nattetid längre.

 

 

 

 

 

(2017-04-24)

info om Hamnfrågor finna att läsa under

Fritid /Båt

 

[2017-04-01]

Uppdatering från SHOMF finns att läsa under föreningen/styrelsen

 

 

[2017-06-19]

Stämmoprotokoll finns nu att läsa -->här

 

[2017-06-19]

Läs om Nynäshamns VA-plan

--> här

 

 

 

 

 

 

 

Sommarting

Lördag den

5e augusti

kl 14.00-16.00

vid Torpet

 

 

 

Varmt Välkomna Styrelsen

 

 

 

 

 

 

Viktigt om vattenventiler

 

Samtliga medlemmar uppmanas att kontrollera sina vattenventiler ordentligt innan ni lämnar huset. Stäng ventilen och kontrollera efter 15 minuter att vattnet ej stigit i cementröret och eller att något brus kan uppfattas från ventilen.

Under sommaren när ni använder huset regelbunden rekommenderar vi Er att ha ventilen öppen.

Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera husen och vattenventilerna året runt.

 

Ventilernas cementrör måste vara frilagd för att underlätta inspektioner/reparationer. Alltså ingen vegetation såsom buskar kring ventilerna. Vintertid bör ventilen tydligt märkas ut helst med det vita röret med röda band, som har tillhandahållits av föreningen.

 

Vi har haft flera läckor som orsakats av läckande ventiler. Att kontroller föreningens nästan 300 ventiler är både tidskrävande och dyrbar.

 

Om någon har problem med att stänga ventilen kontakta styrelsen så får ni utbildning.

 

Så här fungerar vattenventilen! Läs mer här -->

 

Vi påminner om att vara sparsam med vattnet! Läs mer här -->

 

För mer information om vårt dricksvatten Läs mer här -->

 

Vädret i Skärlinge

meteogram_sandvik

 

Kontakt

 

E-post till styrelsen: info[at]skarlinge.org

 

Telefonnummer till felanmälan och övriga frågor till styrelsen:

0709-52 70 09

 

OBS!

Jourtjänstgöring förekommer inte i föreningens regi.

 

Adress:

Skärlinge Samfällighetsförening

Skärlinge by

148 97 Sorunda

Båtsman

Telefontid 9:00 - 12:00

Telefon: 0760 - 641 364