Hem

Välkommen till

Skärlinge Samfällighetsförening

Skärlinge by ligger på Lisö, i Stockholms sydvästra skärgård. Inbäddad i härlig skärgårdsgrönska och smekt av den böljande Östersjön.

 

Det här är Skärlinge Samfällighetsförenings officiella hemsida. Här kan du hitta nyttig information om hur det fungerar i byn, samt information om olika aktiviteter.

 

Aktuellt

(18-03-16)

Läcksökning är nu avslutad och vatten åtgången har minskat till en acceptabel nivå.

 

Finns vatten igen i hela byn.

 

18-03-16)

Uppstarten av vattnet kl 4.00 lyckades inte då pumpen i vattenverket hade stannat. Efter uppstart vid 7 tiden, såg vi en mycket förhöjd förbrukning i byn. Vattnet är avstängd från kl 9.00-12.00, därefter blir det störningar i distributionen vid läcksökning sektionsvis. Vi hoppas hitta felet och kunna ha normal vattentillgång under helgen.

(18-03-15)

Efter natten vatten stopp ser vi nu en ökat vattenförbrukning i byn. Vattnet stängs av ikväll kl 20.00 och sätts på igen kl 04.00

Läcksökning görs snarast möjligt.

18-03-15)

Inatt blev vi utan vatten, just nu är det igång igen och vi håller det under bevakning. Orsaken till stoppet är inte rikitigt utrett.

 

18-03-15)

Vi har fortfarande problem med vakuumet vid byns Norra Sidan

Efter gårdagens felsökning

är status enligt nedan.

Station 1 Tussilago, Liljekonvalj och del av Blåklockevägen har vakuum.

Station 3 har kvar samma status som förut, vakuumet kommer och går., det berör Mandelblom, Ängsviol och Smörblommevägen.

Station 2 inläckaget har ökat. Pumpen är avstängd och tisdag den 20e mars kommer vi att gräva upp där. Tyvärr betyder det att stoppet kommer att vara minst en vecka till.Det berör vägarna del av Blåklocke- Blåklint-, Lundvive- och del av Kattfotsvägen och Videvägen.

 

(18-03-12)

MÖTE för vägombud Lördag 24e mars 2018 kl. 14.00 i Torpet, Välkomna

 

18-03-09)

Vi har fortfarande problem med vakuumet vid byns Norra Sidan en del fastigheter har vakuum, andra inte. Samt att det kan ändra sig över dagen från att ha haft på morgonen att det försvinner under dagen. Och är tillbaka dagen efter igen. Det gör felsökningen mycket svårt.

Är du i byn under helgen rapporterar då gärna till ditt vägombud eller till vår mail hur status är i ditt hus.

Felsökning fortsätter under nästa vecka.

 

(18-03-06)

Under dagen har vi fått felanmälningar på problem med vakuumet på både station 1, 2 och 3.Berör samtliga fastigheter utefter infarten Skärlinge Byväg. Felsökning är påbörjats

 

(18-02-25)

Under dagen har vi fått felanmälningar på att det inte finns något vatten. Vi har inget fel i vår vattendistribution, troligtvis beror det på att ledningar har frusit hos enskilda medlemmar.

 

(18-02-24)

Det har arbetats hårt i skogen under hösten och vinter se den reviderade planen .

Under Fritid/Natur

 

(18-02-23)

Våra båtavtal och regler har uppdaterats.

 

Detta innebär att alla befintliga avtal ska bytas ut.

 

Utbytet kommer att ske under våren/sommaren 2018.

 

De nya båtreglerna finns under Fritid/båt

 

 

 

 

2018-01-16)

Uppdaterat info från Natur hittar du under Fritid//Natur

 

 

 

Länkar

 

(2017-10-01)

medlemsinfo finns att läsa under styrelsen informerar

föreningen/styrelsen

(2017-04-24)

info om Hamnfrågor finna att läsa under

Fritid /Båt

 

[2017-07-13]

Uppdatering från SHOMF finns att läsa under föreningen/styrelsen

 

 

[2017-06-19]

Stämmoprotokoll finns nu att läsa -->här

 

[2017-06-19]

Läs om Nynäshamns VA-plan

--> här

 

 

Var rädd om vårt vatten.

 

 

 

VALBEREDNINGEN

söker efter dej som är intresserad av styrelseuppdrag i Skärlinge samfällighetsförening. Vi söker en ledamot, en suppleant, en revisor och en revisorssuppleant samt en ny valberedning.

 

Vill du anmäla intresse eller vill du veta mer så kontaktar du någon av oss i valberedningen via telefonnumren nedan.

 

Bosse Wiik 0708160425

Marie Collin 0702180124

Lars Kristensson 070667 62 63

---------------------

 

Årsmöte

17e April 2018

Rågsved Folkets Hus

 

 

Skärlinge samfällighetsförening

50 år

1968-2018

 

 

Kontakt

 

E-post till styrelsen: info[at]skarlinge.org

 

Telefonnummer till felanmälan och övriga frågor till styrelsen:

0709-52 70 09

 

OBS!

Jourtjänstgöring förekommer inte i föreningens regi.

 

Adress:

Skärlinge Samfällighetsförening

Skärlinge by

148 97 Sorunda

Båtsman

Telefontid 9:00 - 12:00

Telefon: 0760 - 641 364